Posodobitve programa

Novosti različice 1.7.9.

Definicije besed se zdaj privzeto prikazujejo v vgrajenem prikazovalniku, kar naredi prikaz hitrejši in preglednejši. Možnost se lahko izklopi v nastavitvah. Če je omogočena privzeta nastavitev za samodejno prilagajanje slovarja jeziku besed, se zdaj za definicije privzeto odpre dvojezični slovar.  Možnost se lahko izklopi v nastavitvah. Dodan je enojezični slovar za nemščino in nekaj drugih …

Novosti različice 1.7.9.Read More »

Novosti in popravki različice 1.7.4

Dodana možnost aktivacije programa na do dveh računalnikih z istim aktivacijskim ključem. V nastavitvah dodana možnost za deaktivacijo programa, kar omogoča ponovno uporabo istega aktivacijskega ključa na poljubnem računalniku. To je koristno, če menjate računalnik ali želite program uporabljati na drugem računalniku. Izboljšana odzivnost pri prenosu večje količine seznamov s spleta. Razne izboljšave uporabniškega vmesnika.