Objavljeno:

Novosti in popravki različice 1.7.2

  • V sezname besed smo dodali 1500 temeljnih italijanskih besed
  • Besednim seznamom so dodane tematike za lažje iskanje, prav tako se jih lahko išče po vsebovanih besedah
  • Jezikovni filter Flasher seznamov se zdaj uveljavi takoj ob izbiri
  • Možnost pogleda v slovar se prikaže šele, ko besedo pravilno vtipkamo na najvišji hitrosti
  • Dodan latinsko-slovenski slovar
  • Manjši popravki uporabniškega vmesnika