Novosti in popravki različice 1.7.4

Dodana možnost aktivacije programa na do dveh računalnikih z istim aktivacijskim ključem. V nastavitvah dodana možnost za deaktivacijo programa, kar omogoča ponovno uporabo istega aktivacijskega ključa na poljubnem računalniku. To je koristno, če menjate računalnik ali želite program uporabljati na drugem računalniku. Izboljšana odzivnost pri prenosu večje količine seznamov s spleta. Razne izboljšave uporabniškega vmesnika.

Novosti in popravki različice 1.7.2

V sezname besed smo dodali 1500 temeljnih italijanskih besed Besednim seznamom so dodane tematike za lažje iskanje, prav tako se jih lahko išče po vsebovanih besedah Jezikovni filter Flasher seznamov se zdaj uveljavi takoj ob izbiri Možnost pogleda v slovar se prikaže šele, ko besedo pravilno vtipkamo na najvišji hitrosti Dodan latinsko-slovenski slovar Manjši popravki …

Novosti in popravki različice 1.7.2Read More »