Pogoji uporabe programa Flasher

Pogoji uporabe in licenčna pogodba

med avtorjem in lastnikom učnega orodja Flasher ter končnim uporabnikom/kupcem

 

Zadnja posodobitev: 6.3.2018

POZOR!

Flasher učno orodje v obliki programske opreme (v nadaljevanju tudi: ”program”) je avtorsko zaščiteno. Uporaba je dovoljena ob nakupu licence za uporabo programa, po aktivaciji programa z aktivacijskim ključem.

Pred uporabo preberite pogoje in omejitve pri uporabi učnega orodja Flasher. Z uporabo programa se strinjate s to licenčno pogodbo in pogoji uporabe.

1. AVTORSKE PRAVICE

Učno orodje Flasher je zaščiteno z zakonom o avtorskih pravicah. Lastnik vseh avtorskih pravic in avtor programa je Blaž Cegnar, Mariborska cesta 76A, 3000 Celje.

Kot uporabnik se za vse v oblak naložene sezname besed odpovedujete avtorskim pravicam zanje in dovoljujete, da z njimi upravlja avtor programa. V kolikor se avtor programa tako odloči, lahko nagradi uporabnika, ki je s svojimi naloženimi besednimi seznami bistveno prispeval k širjenju besedišč, do katerih imajo dostop vsi Flasher uporabniki.

2. LICENCA ZA UPORABO

Program se ne prodaja, prodaja se licenca, ki kupcu dovoljuje uporabo programa. Flasher licenca za neomejen čas dovoljuje namestitev in uporabo aktivirane programske opreme Flasher na največ dveh (2) kupčevih računalnikih hkrati. Flasher licenca za 30 dni in ostale časovno omejene licence dovoljujejo namestitev in uporabo aktivirane programske opreme Flasher na največ enem (1) kupčevem računalniku, v času veljavnosti licence. Čas veljavnosti licence je opredeljen ob nakupu licence in sicer: uporabnik lahko izbere časovno neomejeno licenco ali časovno omejeno licenco, katere čas trajanja je v naprej določen ob nakupu. Za prvo aktivacijo programa in ob vsakem njegovem zagonu je potrebna povezava z internetom, ki jo mora zagotoviti uporabnik programa.

Tako neomejena kot časovno omejena licenca vključujeta dostop do Flasher besednih seznamov, ki brez doplačila vključujejo sezname do 5000 najpogostejših besed za jezike: Slovenščina, Angleščina, Italijanščina, Nemščina in Španščina. Španske sezname še pripravljamo in bodo na voljo kasneje.

3. PRENOS LICENCE

Aktivacijski ključ programa je vezan na računalnik in kupca, za katerega je bil izdan. Računalnik se identificira na podlagi MAC naslova in morebitnih drugih unikatnih parametrov, zato lahko menjava določenih delov računalnika razveljavi aktivacijski ključ, saj se spremenjena konfiguracija računalnika obravnava kot nova naprava. Uporabnik programa je upravičen do prejema novega ključa, v kolikor je posodobil računalnik, na katerem uporablja program, ali pa bi program želel aktivirati na nadomestnem računalniku. V tem primeru se aktivacijski ključ na starem računalniku razveljavi.

4. PREPRODAJA LICENCE

Te licence ni dovoljeno preprodajati, ker je aktivacijski ključ izdan za v naprej določenega kupca in računalnik.

5. POSODOBITVE

Za program se lahko občasno izda posodobitve. Namen posodobitev je izboljšanje uporabniške izkušnje in dodajanje novih funkcionalnosti.

6. ZASEBNOST

Podatki, ki jih uporabnik naloži v oblak preko funkcij programa, so dostopni tudi drugim uporabnikom programa. Uporabnik je sam odgovoren poskrbeti za to, da z drugimi ne deli svojih osebnih podatkov, osebnih podatkov drugih ali kakršnih koli podatkov, za katere ni pridobil ustreznih dovoljenj, kadar je to potrebno.

7. ODGOVORNOST

Avtor programa in njegovi pooblaščeni prodajalci ne sprejemamo nikakršne odgovornosti v zvezi z izgubo podatkov, izpadom dohodka ali katerokoli drugo škodo, ki bi nastala zaradi posledic uporabe programa.

Avtor programa se zavezuje, da bo v najkrajšem možnem času brezplačno odpravil napake na programu, ki onemogočajo njegovo predvideno uporabo.

8. ZUNANJI POSEGI

Brez pisnega soglasja avtorja programa so prepovedani kakršni koli posegi v delovanje programa, ki omogočajo spreminjanje podatkov ali delovanje programa in ki bi onemogočali normalno delovanje programa ali podatkovnih baz, do katerih program dostopa. Prepovedano je tudi vsakršno branje, kopiranje ali spreminjanje podatkov, ki jih program ustvarja ali do njih dostopa z neposrednim ali posrednim dostopanjem do podatkovnih baz.

9. SPREMEMBA POGOJEV UPORABE IN LICENČNE POGODBE

Ta licenčna pogodba se lahko občasno spremeni in posodobi. Uporabnik programa je sam odgovoren, da pred vsako ponujeno posodobitvijo programa preveri morebitne spremembe licenčne pogodbe na uradni spletni strani. Uporabnikova nadaljnja uporaba programa po posodobitvi pogojev uporabe in licenčne pogodbe se upošteva kot uporabnikovo strinjanje z njo.

10. OPOZORILO EPILEPTIKOM

Program deluje na podlagi kratkotrajnega utripa besed. Nismo še zasledili primera, da bi utripanje besed negativno vplivalo na počutje. Kljub temu svetujemo vsem, ki ste kdaj doživeli epileptični napad in ste občutljivi na utripanje, da se pred uporabo programa posvetujejo z zdravnikom.