Priporočila za uporabo Flasherja

Natančno razumevanje pomenov in definicij besed je temeljni gradnik za uspešno in ustvarjalno življenje vsakega otroka in človeka, saj se brez tega ne moremo učinkovito sporazumevati in učiti. Povprečen odrasel človek naj bi aktivno uporabljal od 1500 do 3000 slovenskih besed (strokovnjaki ocenjujejo, da slovenščina premore približno 500.000 besed, angleščina milijon). Človek z visoko strokovno izobrazbo, ki veliko piše in bere, lahko tudi do 15.000. Več besed kot poznamo, več razumemo, lažje in hitreje se učimo in bolje se lahko izražamo. Na primer zdravnik, gasilec ali mehanik se poleg praktično pridobljenih izkušenj ločijo predvsem po svojem besednem zakladu. Besedni zaklad nam torej omogoča, da se v svoji stroki uspešno udejstvujemo, hkrati pa neposredno vpliva na višino zaslužka, ki smo si ga sposobni zagotoviti in izpogajati.

Flasher je učno programsko orodje za doseganje vrhunskih rezultatov pri razvoju lastnega intelekta. Kakšen je učinek? Z uporabo naravne učne tehnologije Flasher le 30 minut na dan, se lahko vsakdo nauči vsaj 10 novih besed ali pomenov na dan. Recimo, da nimamo veliko časa in se naučimo le 5 besed/pomenov na dan in da to počnemo 300 dni na leto. Že v enem letu bi se tako naučili 5 x 300 = 1500 popolnoma novih besed/pomenov. To je toliko besed, kot jih povprečen odrasel govorec slovenščine uporablja v vsakdanjem življenju. Poleg tega je učenje z učno tehnologijo Flasher zabavno, saj poleg ostalih pozitivnih učinkov zmanjša potreben napor pri učenju na minimum in omogoča spremljanje napredka.

Zdaj pa si predstavljajte, da tako močno orodje zagotovite svojim otrokom, ki ga lahko uporabljajo skozi ves proces izobraževanja. V 15 letih bi se tako s polovičnim trudom (5 besed na dan, 15 min uporabe, 300 dni na leto) lahko naučili 22.500 novih besed in pomenov! Postanejo lahko pravi ekspert slovenščine in genij na svojem strokovnem področju. Seveda učna tehnologija ni jezikovno omejena, zato se jo lahko uporablja za učenje poljubnega jezika. Če bi se tako naučili 2250 besed vsakega poljubnega jezika, bi dobro razumeli 10 jezikov! Če bi se v tem času na dan naučili 10 besed, bi lahko dobro razumeli 20 jezikov!

Drugi pozitivni učinki učne tehnologije Flasher:

  • Pomaga odpraviti motnje branja in pisanja, disleksijo, ter motnje učenja
  • Krepi in utrjuje vaš besedni zaklad in odpravlja vrzeli v njem
  • Pospešuje hitrost branja, razumevanja in procesiranja informacij
  • Ojača in pohitri vašo naravno učno zmožnost, s katero se vsi rodimo
  • Povečuje vašo sposobnost zbranosti in koncentracije
  • Izboljšuje spomin in zmožnost pomnjenja informacij
  • Krepi vašo sposobnost objektivnega in kritičnega razmišljanja
  • Ojača vaše samozaupanje in samozavest
  • Naredi učenje lahkotno in zabavno

Zakaj je učna tehnologija naravna in kako deluje?

Učna tehnologija Flasher je naravna zato, ker nam pomaga uporabljati in ojačati našo naravno učno zmožnost, ki je v naravi vsakega človeka že od rojstva. Računalnik je tako samo orodje, izvor učinka in sposobnosti pa smo mi, ljudje.

Naravna učna zmožnost je naša zmožnost takojšnjega učenja in dolgotrajnega pomnjenja, ki jo uporabljamo že od rojstva. Najprej za učenje gibanja, hoje, hkrati pa tudi za učenje pomena besed in govorjenja. Verjetno vam je znano dejstvo, da se najhitreje učimo kot otroci, pozneje pa večinoma vedno bolj počasi in s težavo. Zakaj mislite, da je temu tako? Zato, ker prenehamo uporabljati svojo naravno učno zmožnost, saj jo zamenjamo z razmišljanjem. Ker se poskušamo učiti z uporabo misli, s tem omejujemo svojo naravno učno zmožnost. Flasher učna tehnologija nam pomaga ponovno aktivirati svojo naravno učno zmožnost in jo še ojačati.

Učenje skozi naravno učno zmožnost našega fizičnega telesa je veliko hitrejša in bolj učinkovita metoda od učenja skozi umsko razmišljanje. Pri slednjem si namreč informacije skušamo zapomniti skozi razmišljanje na energetski ravni, kjer informacije hitro pozabljamo. Pri naravnem učenju z učno tehnologijo Flasher pa informacije preprosto vemo, ker te postanejo del našega fizičnega telesa. Učno orodje Flasher torej omogoča, da preskočimo kratkoročni in srednjeročni umski spomin in znanje shranimo neposredno v dolgoročni, fizični spomin našega telesa.

Ko se naučimo voziti kolo ali avtomobil, tega nikoli ne pozabimo, tudi če pred ponovno vožnjo preteče več 10 let. To je primer, ko smo znanje shranili v dolgoročni fizični spomin svojega telesa. Na začetku je potrebno nekaj vaje, a ko se enkrat naučimo, znanje ostane, ker smo pri tem uporabljali naravno učno zmožnost svojega telesa in ne le razmišljanje. Enak učinek dosežemo z naravno učno tehnologijo Flasher.